Arkemheen - Oudste polder van Nederland

De Arkemheen Polder is één van de oudste polders in Nederland. Al in 1356 werd er een dijk gebouwd om de polder te beschermen. Later is er een stoomgemaal geplaatst om de ontwatering van de polder te regelen. Het Stoomgemaal Arkemheen kun je nu nog steeds bezoeken. Bijzonder is dat er nooit ruilverkaveling is geweest in de polder. Dat is uniek in Nederland. In de bochtige structuur van de slootjes zijn nog de slenken te herkennen waar de zuiderzee het land in kwam.

Arkemheen - Weidevogellandschap

De Arkemheen polder is ook aangewezen als een natura 2000 gebied. Een uniek landschap waar weidevogels weer ruimschoots de kans krijgen om te broeden en hun maaltijden bij elkaar te verzamelen! Dat maakt het ook tot een prachtig wandel- en fietsgebied. 

De boeren in de polder helpen actief mee om het gebied te beschermen. Zo maaien ze de bermen en bepaalde weilanden niet in de broedperiode en worden er voedselrijke plasdrassen aangelegd. Als er nesten in het land zijn, maaien de boeren daar ruim omheen om de vogels zo min mogelijk te verstoren. Ook wordt er geïnvesteerd in het aanleggen van bloem- en kruidenrijk grasland.

Het is begrijpelijk dat dit de boeren ook wat kost. Met de huidige melkprijs is het voor de boeren onmogelijk om hun geliefde omgeving goed te beschermen.

Arkemheen zuivel garandeert een eerlijke prijs voor de boer, zodat zij ook de financiele ruimte hebben om mee te werken om de bijzondere Arkemheen polder te behouden!